Deutsch English

PHONETIC KEMP INC.

GEORG WINTER – MOBIL HARAJUKU, UKIYO CAMERA SYSTEMS

Installáció, 2007

A "mobil" fogalmán általában hordozható, drótnélküli távbeszélőt értünk. A testünkön kívül, fülmagasságban tartott távbeszélő készülék segít­ségével a mobilhálózaton keresztül a Föld csaknem bármely pont­járól nyelvi interakcióba léphetünk másokkal. A beszéd ilyenkor már nem a bennünket közvetlenül körülvevő térre és személyekre irá­nyul, amelyben és akik között látszólag tartózkodunk, hanem ketté­szakad a környezetet megszólító abszurd szóbeli közlésre és a távoli beszélgetőtársnak szóló auditív üzenetre.

Az UKIYO CAMERA SYSTEMS által kitalált „mobil harajuku“ a távbe­szélés folyamatát visszavezeti a testre, és olyan közvetlenséget teremt, amelynek archaikus szóbelisége a közvetlen környezetet célozza és szólítja meg.

A különben a testünkön kívül viselt segédeszközt gyakorlatilag köz­vetlenül a szánkkal kezeljük.
A transzlingvális kódok közelről is lehetővé teszik a távbeszélést.
Távolsági és távolságtartási stratégiák visszaépítése, közvetlen kommunikáció az UKIYO CAMERA SYSTEMS mobiltechnikájával.

Szöveg: Georg Winter