Deutsch English

ROBOTLAB (MATTHIAS GOMMEL, MARTINA HAITZ, JAN ZAPPE) – AUTOPORTRÉ

Ipari robot-installáció, 2002

2002

Egy robot egy múzeumban emberi portrékat készít. Ceruzával a “kezében” kínálja fel a különös szolgáltatást. Előtte rajzasztal áll, és egy ülőke a modell számára.

Amint egy látogató helyet foglal, a robot munkához lát. A gépművész tekintete felfogja az arcot, és ügyes mozdulatokkal előállítja a sze­mély rajzolt képmását.

Az eredmény egyedi és kiszámíthatatlan. A robot kézműves képes­ségei és az emberi arc jellegzetes vonásainak felismerésében ren­delkezésére álló lehetőségek alakítják ki rajzának sajátos, tipikus stílusát.

A kép elkészítése után a robot sajátkezűleg ismét kitörli a rajzot. Közönyössége miatt a gép nem hagy hátra emlékképet arról a személyről, aki vele szemben ült, és most tanújává válik saját képmása kitörlésének.

Az Autoportréban a gép és a látogató viszonya portrérajzoló és modell, művész és megrendelő viszonyával azonos. Az alkotó tevékenység a gép oldalán van, de leképező működése maga is az ember alkotó képességének leképezése.

Szöveg: Robotlab