Deutsch English

PHONETIC KEMP INC.

MICHAEL MARKERT – A NYELVI TÉRBEN VÉGREHAJTOTT GESZTUSNAVIGÁCIÓ CÉLJAIT SZOLGÁLÓ HANGTOPOLÓGIAI INTERFÉSZ

Hanginstalláció, 2007

A kII (Kempelen 2.0) hangtopológiai interfész, amely a nyelvi térben végzett gesztusnavigáció céljait szolgálja. A kéz beszédszervvé válik, amely egy idegen nyelv hangjait formálja.
A készülék a kezek nyitott állapotának, térbeli helyzetének, relatív magasságának és egyéb paramétereknek a szenzoros mérésén alapul, mely paraméterek az állkapocs és a nyelv helyzetének van­nak megfeleltetve, illetve a hangmagasságnak és a ritmusnak.
A fonéma kiváltása a fonetika törvényei szerint történik. Zenei skálák és beszédritmusok alkalmazásával egy idegen nyelv hangjai kép­ződnek, amelyek értelemátvivő képességét nem az információk át­adása jellemzi, hanem a hangzó nyelvi térben megjelenő absztrakt hangok.
Az artikulált-topologikus fonetika egy olyan beszédfolyamat része, amelyben a testrészek egy idegen nyelv hangjait képzik, és ennek megfelelően történetileg kapcsolódik Kempelen azon szándékához, hogy reprodukálja a beszédet a beszédhanggal nem rendelkezők, a süketnémák számára.

Szöveg: Michael Markert