Deutsch English

KUKUCSKÁLÓDOBOZ SZABADKŐMŰVES PÁHOLY ÁBRÁZOLÁSÁVAL

1750 körül

A képen egy klasszikus szabadkőműves páholyt látunk. Középen a „Szék mestere” irányítja a munkát. Székét a nappal és a holddal díszített oszlopok szegélyezik, feje felett a glóbusz. A mennyezeten szabad­kőműves eszközök: körző, szögmérő, vízmérték, függőón, vakolókanál. A kép elő­terében a földgömb mellett álló két testvér a glóbuszra helyezi körző­jét, utalásként a mindent átható felebaráti szeretetre. Az oszlopo­kon látható szoboralakok (Pallasz Athéné és Hermész) a bölcsesség és a titoktartás szimbólumai, a tudománynak és a művészeteknek a páho­lyokban betöltött szerepét illusztrálják.

Az Österreischisches Freimaurermuseum, Rosenau (Osztrák Szabadkő­műves Múzeum) gyűjteményéből