Deutsch English

KERTI SAKKFIGURAFEJEK?

Hartmann József (működött 1744 előtt-1764) köre,
festett fa, 38 cm (talapzat nélkül)

18. század közepe

Az eredetileg teljes felületükön színezett férfifejeket karakteres meg­formálás, erősen kiugró szemöldök és járomcsont, hosszú horgas orr jellemzi. A kisebbik fejen bojtos sapka, amelynek festése szőrmét utá­noz, a kétoldalt lelógó fülvédő szíjak részben takarják a fület. A na­gyobbik fej turbánt formázó, hasítékokkal díszített fejfedője alól a fül­védő szíjak letörtek. Ennek a figurának valószínűleg színezett üveg­szeme volt.

A nyakuknál lefűrészelt szobrok eredeti funkciójáról egyelőre csak feltételezések vannak. Legvalószínűbbnek látszik, hogy parkban játszott sakkjátékhoz tartoztak. Archív fotóról egy ilyen teljes kerti sakkfigura-sorozat ismert a bonchidai kastélyból.

A szobrok készítőjét a sziléziai származású, Észak-Magyarországon, Kassán és környékén működő Hartmann József rokokó szobrász köré­be utalja a kutatás, az általa készített, eredetileg a sebesváraljai Szent­iványi-kastély kápolnáját díszítő karakteres konzol-fejek alapján, ame­lyek a négy kontinens allegorikus ábrázolásai.

A Magyar Nemzeti Galéria Gyűjteményéből