Deutsch English
„Élők és holtak“ sakk-készlet, 17. század vége/18. század eleje, Thomas Thomsen magángyűjteménye

„ÉLŐK A HOLTAK ELLEN“

Sakkfigurakészlet, 17. sz. vége / 18. sz. eleje  

A fa sakkfigurák oszlopfőszerű talapzatra helyezett faragott fejekből állnak. A huszárok kétfejű lovak, az esztergályozott bástyákat faragott oromcsipke díszíti.
A holtak feje koponyát ábrázol.
A korai középkor óta szokás volt az életet olyan játékhoz hasonlítani, amelyben mindig a halál nyer.
Egy másik közismert elképzelés, hogy a halálban mindenki egyenlő. Ami­kor a figurák visszakerülnek dobozukba, a köztük lévő rendbéli különb­ségek éppúgy jelentőségüket vesztik, ahogy a holtak között sincs kü­lönbség.
Feltételezhető, hogy ez a játék a pestis és más járványok pusztító élmé­nyei után vált népszerűvé.
A sakkfigurák rangos polgárok, jellegzetes ruházatuk fejékükön ismer­hető fel.

Thomas Thomsen magángyűjteményéből