Deutsch English

DIADALKOCSI: Judit Holofernész fejével

Ausztria, XVIII. sz. második fele

Judit diadalkocsiban ül, olyanban, amely uralkodó asszonyoknak jár: belül – az osztrák császári hintóhoz hasonlóan – a kocsi vörös bár­sonnyal bélelt; rézből kialakított baldachinos fülkéje tetején az osztrák császári korona, két oldalt domborított díszítés hadi jelvényekkel. A ko­csi alatti szerkezet felhúzásakor a bibliai történetben szereplő Judit mindkét kezét mozgatja, jobbjában a kardot, baljában Holofernész le­vágott fejét emelgeti. A kocsit két oroszlán húzza, testük fa, bőrbe­vonattal. A tárgy pontos történetéről nincs közelebbi adatunk, való­színűleg uralkodói ajándékról lehet szó. E tárgynak nincs analógiája
sem Magyarországon, sem külföldön.

Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből