Deutsch English

KISS JÓZSEF ÁRNYKÉPEI

Stammbuch, 1769-től a 19. sz. elejéig

Kiss József (1748 - 1812), a korszak egyik legismertebb vízépítő mér­nöke testvérével közösen készítette el az akkori Európa legnagyobb vízgazdálkodási létesítménye, a Ferenc-csatorna műszaki tervét. Kem­pelen a Kiss fivérek csatornaterveinek fontos pártolója volt a bécsi udvarban.
Kiss József a korban divatos „Stammbuch”-jában, egy beíratlan köny­vecskében, a mai emlékkönyvek elődjében, melyben úti bejegyzések, valamint ismerősök, barátok kézjegye, címere vagy képmása kapott helyet, árnyképeken örökítette meg az életében fontos szerepet játszó személyeket, a hozzájuk tartozó attribútumokkal, a tevékenységüket megjelenítő szimbólumokkal. Kiss József albuma a 19. századi Stam­mbuchok jellegzetes példája, amelyekben a korábbi bejegyzések helyét fokozatosan életképek, csendéletek, emblematikus rajzok és árnyképek foglalják el.