Deutsch English
Wolfgang von Kempelen (1734 – 1804) sakkautomatájának története és működésének titka évszázadok óta foglalkoztatja a művészeket, tudósokat és laikusokat. Most, több mint kétszáz évvel Kempelen ha­lála után a C3 Alapítvány és a karlsruhei ZKM közös kiállítása a poli­hisztor két kiemelkedő mechanikai találmánya, a sakkautomata és a beszélőgép középpontba állításával nem csupán a szinte megfog­hatatlanul szerteágazó életmű legmaradandóbb emlékeire kíván fókuszálni. Kempelen, mint tudós, mérnök, művész, mutatványos, hivatalnok és magánember megjelenítése mellett a tárlat bemutatja Mária Terézia és II. József udvarának világát, a korszak mechanikai találmányait, a feltalálás feltalálásának időszakát, a szabadkőműve­sek mozgalmát, az évszázad török- és bábu-mániáját.
Bár Kempelen világát több mint kétszáz év választja el tőlünk, a XVIII. század második felének technikai, műszaki újításai, az egymást túl­licitáló tudományos felfedezések és művészeti formák sokszerűség­ének atmoszférája és jelenünk között felismerhetőek a hasonló­ságok.
Kempelen szerkezetei a technika- és eszmetörténet számos kiemel­kedő alakja számára jelentettek inspirációs forrást; a kiállítás az innovatív gondolat sorsát is nyomon követi egészen napjainkig. A tárlat a történelmi keresztmetszet mellett olyan – részben kifejezett­en erre az alkalomra készült – kortárs médiaművészeti alkotásokat mutat be, amelyek Kempelen találmányainak gondolatköréből kiindul­va mutatják meg az összefüggést a felvilágosodás kori ötletek és a jelen kérdései között.
A kiállítás terveink szerint Budapest és Karlsruhe után 2007 második felétől 2008 végéig Szlovákiában és Ausztriában is bemutatásra kerül.
Illusztráció Joseph Friedrich Racknitz könyvéből. Ueber den Schachspieler des Herrn von Kempelen und dessen Nachbildung, 1789